پذیرش دانشجو

به کلیه علاقمندان به تحصیل میرساند دانشگاه علوم و فنون خوارزمی قشم در رشته های ذیل دانشجو می پذیرد کاردانی  حسابداری بازرگانی کارشناسی  مهندسی عمران        مهندسی صنایع          مهندسی برق    مهندسی مکانیک کارشناسی ناپیوسته   مهندسی عمران اجرائی     مهندسی شهرسازی...