اطلاعیه کلاسها

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد میرساند پنج شنبه مورخه 12/07/1397 و جمعه مورخه 13/07/1397 کلیه کلاسها برگزار می گردد همچنین کلیه کلاسهای مقاطع مختلف از شنبه مورخ 14/07/1397 برگزار می گردد...