همایش ملی بتن با هدف دوام بتن و توسعه پایدار ( به همراه صدور گواهینامه)

  قابل توجه  اساتید گرامی و دانشجویان محترم رشته عمران و معماری  دومین همایش ملی بتن با هدف دوام بتن و توسعه پایدار روز پنج شنبه مورخ 96/11/26 لغایت جمعه 96/11/27 به مدت دو روز  از ساعت 8 الی 18 مکان:  بندرعباس در محل تالار آوینی و بعد از ظهر در هتل هرمز جهت شرکت در دوره و صدور گواهینامه ضمن ثبت نام در سایت...